Vedomie Rastlín

Prof. Ing. Peter Staněk , CSc.

Analogia v informacnej architekture vedomia rastlinnej rise a vedomia cloveka. Inteligencia, informacia a vedomie ako vrcholne videnie sveta.

Vedomie ako jedna z komplexnych systemov tvorby architektury suvislosti.