MANAGEMENT VE 21. STOLETÍ

Konference v rámci "Hledání české cesty"