Lidé

Kdo stojí za institutem

Zakladatelé/ Správní rada

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., předseda správní rady

“Vzestupy a pády jsou nedílnou součástí vývoje každé civilizace. My jsme ale poprvé v situaci, kdy obýváme svět globálně a máme všechny nástroje, abychom dokázali problémy skutečně řešit. Naše budoucnost záleží jen na nás a našich vizích. Nemůžeme si dovolit selhat.”

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

“Invence, inteligence, kreativita, tolerance, slušnost a ………rovnováha”

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

“Nechť jsou naše rozhodnutí založená na poctivých informacích a svobodné vůli. Nedovolme, aby měl náš osud v rukách nikdo kromě nás.“

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr.h.c.

“S poznáním musíme začít u nás samotných. V tom je genetika naším hlavním spojencem.“

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

“Mysleme daleko dopředu. Učme se předvídat. Burcujme mladé lidi k zájmu o vlastní budoucnost.”

Prof. Ing. Peter Staněk , CSc.

“Přemýšlejme o skutečných důvodech našich činů, o vlastní motivaci. Nalezněme odvahu postavit se a hlasitě říct: Vy se mýlíte!!. Pravda a ušlechtilý záměr potřebuji silné a statečné zastánce.”

Prof. Ing. Milan Zelený, M. S., Ph.D.

“Je třeba žít tak, jako bychom měli zítra zemřít: tedy naplno a v duchu Má dáti-Dal. Je třeba se učit tak, jako bychom měli žít navždy: tedy naplno a do posledního dechu. For everything thereis a season: time to plant, and time to harvest. Never let yourself to be out of season.”

Ředitel

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
Email: marik@i-equilibrium.cz

Dozorčí rada

PhDr. Miroslava Kopicová
Ing. Tereza Šamanová
Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc

Vědecký poradní sbor

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.
Ing. Rut Bízková
Jan Dobrovský
Pplk. Mgr. Otakar Foltýn
Martin Hausenblas, MBA
Ing. Dan Jiránek

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D.
PhDr. Michal Kořán, Ph.D.
Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
Ing. Pavel Švagr, CSc.
Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.