Kdo jsme?

Představení institutu Equilibrium

O institutu

Toto je Equilibrium

Co je Institut Equilibrium

Je to nezisková a politicky nezávislá organizace. Jejím cílem je zkoumání společnosti a pravidel jejího vyváženého rozvoje s cílem nalézat dynamickou rovnováhu ve všech probíhajících procesech a hledat cestu k jejímu dosažení. Equilibrium sdružuje odborníky napříč nejrůznějšími obory, kteří budou interdisciplinárně propojovat své poznatky o vývoji společnosti a prostředí, upozorňovat na klíčové souvislosti a doporučovat praktické návody k nastolování rovnovážných stavů. Institut bude připravovat občany na změny a přispívat tak ke zvyšování odolnosti (resilience) společnosti, státu a regionů vůči změnám, které zákonitě přicházejí nebo mohou přicházet. Budou-li lidé vědět, co může přijít či přichází, mohou jít pozitivním změnám v ústrety a nepříznivým změnám efektivně čelit.
Equilibirum poskytuje platformu pro zapojení odborné i laické veřejnosti do věcných diskusí o konkrétních problémech, např. organizováním seminářů, konferencí, workshopů, přípravou publikací apod.
Transdisciplinárním přístupem, systémovým nadhledem a naprostou nezávislostí se chceme lišit od většiny diskusí, které jsou podle našeho názoru příliš specializované. Počítáme s vytvářením dočasných i permanentních odborných týmů pro formulování a řešení konkrétních problémů. „Equi“ má principiálně transgenerační charakter. Připravujeme se na dlouhodobou transformaci institutu na fungující instituci.