Prohlášení vedení Institutu Equilibrium k akci dne 24. 10. 2023

Institut Equilibrium pronajal v dobré víře prostory v budově CIIRC ČVUT za účelem prezentace Úvodního slova profesora Petera Staňka a Zuzany Kozubíkové ke knihám „Jak bude? Bude, jak nebylo“ a „Spolupráce NG s regiony v oblasti energetiky“.

Oceňujeme profesionálně odvedenou práci Ing. Zuzany Kozubíkové, která byla v duchu myšlenek Institutu Equilibrium a byla zaměřena na dobrou praxi ve francouzské energetice, kterou by bylo možné pro inspiraci v ČR využít.

Záměrem vedení Institutu nebyla a není podpora či šíření soukromých názorů těchto autorů, které nesouvisejí s činností Institutu, a od kterých se vedení Institutu jednoznačně distancuje.

Vedení Institutu důrazně tímto žádá autory pořízeného neautorizovaného audiovizuálního záznamu s neautorizovaným komentářem z výše uvedené akce, aby tento záznam stáhli ze sociálních sítí a nepoškozovali tak dobré jméno Institutu Equilibrium, z.ú. a ČVUT v Praze.

Profesor Peter Staněk rezignoval na pozici člena správní rady institutu a veškerá jeho spolupráce s institutem bude tímto ukončena.

Za vedení Institutu Equilibrium, z.ú.

Vladimír Mařík, Miroslav Bárta, Vladimír Beneš, Václav Pačes, Miroslav Svítek