Informace z jednání vedení Institutu Equilibrium, z.ú. konaného dne 8.11.2023

Zakladatelé Institutu Equilibrium odvolali prof. Petera Staňka z funkce člena správní rady Institutu Equilibrium, a to  v souladu s jeho ústní žádostí a se zakládací listinou. Potvrdili oboustranné rozhodnutí ukončit aktivity prof. Staňka související s činností Institutu.

Správní rada Institutu potvrdila, že se distancuje od vystoupení prof. Staňka dne 24.10.2023, i od všech jeho dalších vystoupení, která probíhala mimo gesci Institutu.

Oceňujeme profesionálně odvedenou práci Ing. Zuzany Kozubíkové, která byla v duchu myšlenek Institutu Equilibrium a byla zaměřena na dobrou praxi ve francouzské energetice, kterou by bylo možné pro inspiraci v ČR využít.

Správní rada potvrdila, že chce důsledně dodržovat principy nepolitičnosti a maximální objektivity v duchu svého základního dokumentu – Memoranda, a poskytovat interdisciplinární, šířeji koncipované a různorodé názory. Institut má zájem stimulovat věcné diskuse, pozitivně přispívající k rozvoji ČR a celé české společnosti.

Správní rada považuje – na základě své vlastní negativní zkušenosti – za velmi naléhavé věnovat svoji pozornost dezinformacím a obraně proti nim. Připraví proto v nejbližší době sérii přednášek na toto téma. Vystoupení již potvrdili někteří přední čeští odborníci.

Správní rada si je vědoma své společenské zodpovědnosti a je připravena nadále naplňovat cíle svého Memoranda obdobným způsobem, tak jako Institut učinil v rámci úspěšné konference „Proč se nebát umělé inteligence?“, konané dne 25.10.2023.

 

Za vedení Institutu:

Miroslav Bárta, zakladatel a předseda Správní rady
Vladimír Beneš, zakladatel a člen Správní rady
Vladimír Mařík, zakladatel a ředitel
Václav Pačes, zakladatel a člen Správní rady
Miroslav Svítek, člen Správní rady