VĚDOMÍ

Workshop Institutu Equilibrium

Co je to vědomí?

Jednoznačnou odpověď, natož definici nám nedává žádná vědní disciplína, která se o to pokouší. Ať je to filosofie, psychologie, neurofyziologie, genetika, přírodní vědy, sociologie, kvantová fyzika, umělá inteligence, robotika či jakákoliv jiná vědní disciplína. Nicméně situace dozrává k tomu, že odborníci ze všech těchto vyjmenovaných oborů (a třeba i dalších) by měli začít interagovat, v diskusi a vzájemných debatách hledat společně aspoň částečně kompatibilní odpověď. Hledat společné jádro problému. Motivovat se znalostmi z dalších oborů a snažit se za pomoci širších pohledů učinit krok dopředu.

První diskuse proběhne formou celodenního workshopu dne 29.6.2021 pro uzavřený okruh zvaných účastníků. Místem konání bude CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6, budova A, sál A10. Předpokládaná doba trvání: 9.00 – 16.00 hod., oběd zajištěn.

Z diskuse bude proveden videozáznam, pokud vystupující budou v souladu s GDPR explicitně souhlasit. Přednášející budou mít k dispozici dataprojektor.

Po workshopu budou později následovat další konference v širším rozsahu, otevřené veřejnosti. Tento workshop by měl hledat prvotní společná východiska při hledání odpovědí na téma vědomí, vymezit formát a mantinely pro další, širší interdisciplinární odborné akce. A třeba, doufejme, i publikace.

Program workshopu je rozdělen do 3 tematických bloků, v každém bloku se předpokládají vystoupení 5-6 řečníků a je též ponechán dostatečný prostor pro diskusi na závěr každého bloku.

Program:

9.00 – 9.20
Vladimír Mařík: Zahájení workshopu: Vědomí – klíčové téma současnosti

9.20 – 11.00
Blok biologicko-lékařských prezentací:
František Koukolík: Vědomí: vymezení pojmů
Václav Pačes: Původ života na zemi a vědomí
Vladimír Beneš: Vědomí – anatomická korelace
Jiří Horáček: Vědomí, evoluce a zkušenost
Martin Stránský: Od celospolečenského ke kosmickému vědomí

Diskuse

11.00 – 11.15
Přestávka

11.15 – 13.00
Blok filosofických a fyzikálních prezentací:

Kamila Němečková: Nenáboženská (neinstitucionalizovaná) spiritualita a vědomí
Jiří Krutina: Vědomí – co je to vědomí?
Ladislav Žák: Poptávka po vědomí jako základní princip života
Peter Staněk: Multidimenzionalita vedomia (videoprezentace)
Miroslav Svítek: Výlučnost a propletenost
Stanislav Pospíšil: Jak mohou metody experimentální fyziky mikrosvěta přispět k dalšímu  podstaty života?

Diskuse

13.00 – 13.30
Oběd

13.30 – 15.00
Blok umělé inteligence:
Tomáš Mikolov: What is consciousness?
David Černý: Vědomí a umělá inteligence
Jiří Wiedermann: Robot a jeho vědomí
Jan Romportl: Různé příchutě prediktivního kódování
Zdeněk Havelka: Participativní teorie vědomí jako základ konstrukce inteligentních výrobních celků

Diskuse

15.00 – 15.15
Přestávka

15.15 – 16.00
Závěrečná diskuse a shrnutí – moderují V. Mařík, M. Svítek, J. Horáček

Prezentace řečníků pro účastníky workshopu, naleznete ZDE.