Ústav pro hledání rovnováhy

Ústav pro hledání rovnováhy

Tisk ● Lidové noviny – Praha; str. 16 (Zprávy / Politika) ● 5. 2. 2020

Vydavatel: MAFRA, a.s. ● Rubrika: VĚDECKÁ KAVÁRNA

Odkaz: https://media.monitora.cz/pdf-preview/212/76315718-131270bbf29bfa17bac3/

PRAHA Sedm významných vědců společně založilo v Praze Institut Equilibrium, jehož cílem je pomoci veřejnosti i politikům lépe pochopit možné budoucí změny v technologiích, vědě a ekonomice, případně i lépe čelit případným krizovým situacím.

„Chceme svou činností získat dostatečnou reputaci a dostat se do pozice, že náš hlas bude slyšet a naše zprávy budou dostatečně jasné pro veřejnost, politiky i lidi, kteří rozhodují v hospodářských funkcích,“ uvedl předseda správní rady nového institutu, kybernetik Vladimír Mařík.

Podle zakladatelů by měl institut přispět k vyváženému transdisciplinárnímu pohledu na svět díky vzájemné spolupráci odborníků z různých oblastí.

Za klíčovou oblast, na niž se chce institut zaměřit a navrhnout možnosti změn, považují jeho zakladatelé vědu a vzdělávání. „Učíme informace nikoli znalosti,“ uvedli ve svém manifestu.

V popředí jejich pozornosti dále stojí technologická revoluce a její dopady na chování lidí, společnosti a řízení státu, a rovněž ekonomika včetně budoucnosti energetiky, hospodaření s vodou a vývoje zemědělství.

Institut Equilibrium plánuje pořádat odborné konference a připravovat odborné zprávy. V tuto chvíli je financován z prostředků zakladatelů, počítá se, že činnost podpoří soukromé dary, ale i prodej vytvořených publikací či zpráv a stanovisek.

Kromě již zmíněného předsedy správní rady Vladimíra Maříka jsou zakladateli i další univerzitní profesoři: egyptolog Miroslav Bárta, neurochirurg Vladimír Beneš, ekonom a prognostik Peter Staněk, odborník na strategické řízení Zdeněk Souček, genetik Václav Pačes a ekonom Milan Zelený.

S dalšími odborníky institut spolupracuje.

jet