Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zadáním osobních údajů do registračního formuláře dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlasíte s odběrem novinek podle GDPR.

Podrobné podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby internetový portál neziskové organizace Institut Equilibrium (dále jen „správce“) zpracovával Vaše osobní údaje za účelem přístupu k exkluzivnímu obsahu pro podporovatele a zasílání novinek podle dále uvedených podmínek. Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s přihlášením odběru novinek e-mailem. Správce bude zpracovávat pouze e‐mailovou adresu, případně Vaše jméno či přezdívku pokud jste jej poskytl/a. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: office@i-equilibrium.cz.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům
K Vašim osobním údajům bude mít přístup pouze správci webu a nebudou poskytnuty třetím stranám. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: office@i-equilibrium.cz. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.